Pesten is een onderwerp dat tegenwoordig steeds vaker in de media verschijnt. Wat niet iedereen weet, is dat pesten zelfs bij kleuters voor komt.

In samenwerking met psycholoog Bob van der Meer biedt de Fiep Westendorp Foundation vanaf vandaag daarom de antipestkaarten aan voor het basisonderwijs.

Psycholoog Bob van der Meer is gespecialiseerd op gebied van pestgedrag bij kinderen en zorgde voor de inhoud van de kaarten.

De kaarten zijn bestemd voor de leerlingen van de groepen 1 tot en met 3. Omdat deze kinderen in veel gevallen nog niet kunnen lezen, hebben Bob van der Meer en de Fiep Westendorp Foundation de regels voorzien van voor zichzelf sprekende pictogrammen van Nederlands bekendste kleuters; Jip en Janneke.

Het idee voor het werken met regels is afkomstig van de Zwitserse ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget. Hij deed onderzoek naar de ontwikkeling van moreel gedrag bij kinderen. Om uitgebreide discussies te voorkomen is een aantal regels positief en een aantal negatief geformuleerd. Meer informatie over Piaget, pestgedrag bij kinderen en de antipestkaarten vindt u komende maanden op www.pesten.net

De kaarten zijn voor scholen te bestellen via foundation@fiepwestendorp.nl
Voor de kaarten wordt vijf euro gerekend, waarvan de restopbrengst naar de foundation gaat. De Fiep Westendorp Foundation ondersteunt hiermee projecten voor kinderen.