In vervolg op het succes van vorig jaar geeft Consument en Veiligheid ook in 2010 weer valtrainingen op basisscholen. Tijdens de training leren kinderen hoe ze een val kunnen opvangen. Door een val goed op te vangen kan veel ernstig letsel worden voorkomen. Jaarlijks worden er duizenden kinderen als gevolg van een val behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling. De trainingen worden gegeven in het kader van een meerjarencampagne. Deze campagne heeft als doel om het aantal ernstige letsels als gevolg van een val terug te dringen.

Gratis Valtraining
Consument en Veiligheid biedt onder het motto ‘leer stunten met Stan de Stuntman’ 100 valtrainingen gratis aan. Kinderen krijgen in 1 lesuur de belangrijkste valvaardigheden aangeleerd. De valtrainingen worden gegeven door gekwalificeerde judodocenten en is ontwikkeld in samenwerking met valpedagoog Yos Lotens. Lotens: “Cijfers laten zien dat kinderen vaak ernstig letsel hebben als gevolg van een val. Bewegingsachterstand en onkunde bij kinderen ten aanzien van valtechnieken spelen daar een belangrijke rol in. Ik ben ervan overtuigd dat het op een veilige manier leren vallen veel ernstig letsel kan voorkomen”.

Stuntkids.nl
In samenhang met de valtraining is de website stuntkids.nl ontwikkeld, waar kinderen op een speelse manier leren wat ze kunnen doen om valletsel te voorkomen. Op deze website kunnen docenten zich via het aanmeldformulier inschrijven voor een gratis valtraining, welke in twee periodes wordt verzorgd: in het voorjaar (mei/juni, inschrijving tot 16 april 2010) en in het najaar (oktober/november, inschrijving tot 17 september 2010).

Ernst van de ongevallen
Jaarlijks worden er 11.000 kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar op een Spoedeisende Hulpafdeling behandeld als gevolg van een val van hoogte, zoals van een klimrek, een trap of een glijbaan. Daarnaast worden er nog eens 1.300 kinderen per jaar opgenomen in een ziekenhuis. Driekwart van de kinderen die in het ziekenhuis wordt opgenomen heeft een fractuur, bij 1 op de 10 is een hersenschudding de reden voor opname. Jaarlijks overlijdt gemiddeld 1 kind in deze leeftijdsgroep aan de gevolgen van een val van hoogte.

Hoe aanmelden
(Gymvak)docenten op basisscholen kunnen zich gemakkelijk aanmelden voor deze gratis valtraining via de website http://www.stuntkids.nl