museumkidsaward

Tijdens de Museumkids Awards ontvangt presentatrice Kim-Lian van der Meij de top-10 (uit totaal ruim 4.000) Museuminspecteurs mét hun schoolklas. Museuminspecteurs (t/m 12 jaar) geven het hele jaar hun mening over musea via Museumkids.nl. Zo bepalen zij samen welke musea Kidsproof zijn: minimaal 60 inspecties met minimaal gemiddeld cijfer van een 8,0! En wie grijpt de titel Museuminspecteur van het jaar?

Dit jaar wordt ook de winnaar van de Museumeducatie Prijs tijdens de Museumkids Awards bekendgemaakt. Deze prijs € 45.000, die in 2015 door de minister van OCW werd ingesteld, wordt uitgereikt aan het beste educatieve samenwerkingsproject van een museum en een school uit het primair onderwijs.

De Museuminspecteurs en de Museumeducatie Prijs scholieren volgen samen met hun klas een speciaal museaal programma vanaf 13.30 in het park van Archeon.

 

Over de uitreiking:
Sinds november 2018 hebben meer dan 4000 Museuminspecteurs in ruim 400 musea gezamenlijk meer dan 11.000 inspecties uitgevoerd. De 10 beste Museuminspecteurs zijn aanwezig tijdens de Museumkids Awards. Een van hen wordt de Museuminspecteur van 2020! Uit de rapporten van de museuminspecteurs ontstaat de totale lijst met Kidsproof musea 2020. Daarnaast is er per provincie een winnaar en er is één landelijke winnaar die wordt uitgeroepen tot hét Kidsproof museum 2020. Voor het predikaat Kidsproof heeft een museum minstens 60 inspecties nodig, met een gemiddeld rapportcijfer van minimaal 8,0. 

Museumkids is een initiatief van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland. De vereniging wil zo veel mogelijk inwoners van Nederland kennis laten maken met prachtige collecties door hen te prikkelen, te verrassen, te inspireren met een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is: ons échte goud! Het beoogde resultaat is een sterkere binding van alle Nederlanders met museale collecties door het hele land. Die sterkere binding met museale collecties begint steeds bij de jongste generaties.

De Museumeducatie Prijs richt de schijnwerpers op sterke voorbeelden van educatieve samenwerking tussen musea en scholen. Musea bieden een rijke, verrassende en inspirerende omgeving om te leren. Musea kunnen scholen daardoor helpen bij het creëren van een samenhangend onderwijsaanbod. Kortom, musea en scholen staan samen voor de mooie uitdaging om hoogwaardige educatieprojecten te blijven ontwikkelen.