wtp_banner

Om aandacht te vragen voor het voorkomen en bestrijden van pesten op scholen, wordt voortaan in het begin van het schooljaar, de vierde week van spetember, een ‘ Week tegen pesten’ gehouden. In 2014 vindt dit plaats van 22 t/m 26 september. De Week tegen pesten is een initiatief van het Centrum School en Veiligheid/Pestweb, het ministerie van OCW en het Vlaams Netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’.

Thema
Het thema voor deze week is dit jaar ‘Horen, zien en Speak Up!’ om te benadrukken dat scholen, ouders en kinderen de oren en ogen moet openzetten voor pestsignalen en het op een constructieve manier bespreekbaar moet maken.

Op scholen zal veel aandacht aan pesten worden besteed. Op de website van School en Veiligheid zijn draaiboeken te vinden voor zowel primair als voortgezet onderwijs.

Op Pestweb vind je meer informatie, handige tips en films over dit onderwerp. Op PeuterPlace.nl wordt ook aandacht besteed aan pesten.