mini-VKC logo_RGBVaders spelen een steeds actievere rol in de dagelijkse opvoeding van hun kinderen. Maar hoe zit het met de seksuele opvoeding: hoe geven zij hieraan vorm? Het Vader Kennis Centrum is hiernaar benieuwd en heeft studenten van de Universiteit van Amsterdam gevraagd dit te onderzoeken.

Bent u vader van een kind tussen nul en dertien jaar en wilt u een vragenlijst invullen? Dit kan anoniem en zal ongeveer 20 minuten duren. Klik a.u.b. op onderstaande link:

Alvast onze hartelijke dank!

Tessa van Heesch
Rose Nijssen
Lieke van de Kerkhof

Onder begeleiding van Mw. dr. C.S. Zwiep (UvA) / C.S.Zwiep@uva.nl

Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Commissie Ethiek van de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen
en de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam, Dr. H.M.W. Bos; e-mail:
H.M.W.Bos@uva.nl; telefoon; 0205251206; Nieuwe Prinsengracht 130, 1030 VZ Amsterdam.