Er gelden nieuwe regels voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2014 moet de toeslag worden aangevraagd binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan. Wie langer wacht loopt kinderopvangtoeslag mis.

Kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. De toeslag is met terugwerkende kracht aan te vragen. Vanaf 1 januari 2014 is die periode verkort is tot drie maanden. Dat betekent dat een aanvraag voor de toeslag uiterlijk drie maanden na de maand waarin de kinderopvang is gestart, binnen moet zijn. Een voorbeeld: Een kind gaat vanaf 20 januari 2014 naar de kinderopvang. De ouder vraagt kinderopvangtoeslag aan op 15 juni 2014. De ouder heeft recht op kinderopvangtoeslag vanaf 1 maart 2014.

Recht op toeslag
Ouders kunnen recht hebben op kinderopvangtoeslag als ze beiden werken of een opleiding of inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde instelling. Ook komen ze in aanmerking voor de toeslag als ze in een traject naar werk zitten. Een tweede voorwaarde is dat hun kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Hoeveel kinderopvangtoeslag ouders krijgen, hangt af van een aantal aspecten. Zoals van hun inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het aantal uren waarvoor ouders recht hebben opvang.

Ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl.