dag-van-respectInternationale dialoog tussen scholen via Skype

Deze week op donderdag 14 november is het de achtste Dag van Respect waaraan 2.000 basis- en middelbare scholen deelnemen. Op de Dag van Respect staan scholen stil bij het herkennen, waarderen en zelf uitdragen van respect. Dit jaar is er speciale aandacht voor een internationaal programma met activiteiten tussen scholen in Nederland en de Filipijnen.

Rabbijn Soetendorp, initiatiefnemer van de Dag van Respect, “Scholen uit Nederland en uit het buitenland doen mee aan hetzelfde respectprogramma en wisselen online output uit. Ter afsluiting laten ze elkaar in een Skype sessie  toneelstukjes zien, lezen gedichten voor, dansen en stellen vragen. Het doel van de workshops is om het inzicht in elkaars leven te vergroten en de interesse in elkaar en daarmee wederzijds begrip en respect te bevorderen.”

20131015162145236-1Gastsprekers over respect
Andere scholen nodigen op deze dag een gastspreker uit die vanuit zijn of haar persoonlijke verhaal met de kinderen in gesprek gaat over respect. Zo komt in Goes het hele college van burgemeester en wethouders op bezoek, gaat minister Opstelten in gesprek met kinderen van groep 8 en zijn Rabbijn Soetendorp en ondernemer Lex van Hessen te gast op school in Den Haag.

Daarnaast  wordt er gewerkt met lesmateriaal dat gratis online beschikbaar is om in de klas met het onderwerp ‘respect’ aan de slag te gaan. Er is een uitgebreide database met korte lesopdrachten, voorbeeldverhalen, een handleiding voor storytelling & respect, en les ideeën onder de noemer ‘Respect over de grens’ met opdrachten in het kader van wereldburgerschap.

Respect in de praktijk
Iedere school heeft respect hoog in het vaandel staan. Maar wat betekent respect voor kinderen in praktijk? Met behulp van de (online) poster campagne maken kinderen hun eigen respect statement. De respectposters zijn te maken via http://www.dagvanrespect.nl/poster en kunnen worden geprint en online worden doorgeplaatst op Facebook, Hyves en Twitter.