Pesten: de meeste leraren kunnen er niet omheen. Het blijft een van de meest voorkomende en besproken problemen op scholen. Een prettig schoolklimaat is essentieel voor de prestaties van leraar én leerling. Kwintessens ontwikkelde hiertoe de Quick Scan Prettig Schoolklimaat.

De gratis Quick Scan Prettig Schoolklimaat bestaat uit een enquête die in ca. 10 minuten kan worden ingevuld. Een expert van Kwintessens analyseert de gegevens en stuurt de resultaten van de Quick Scan en een vrijblijvend advies op maat retour. Op deze manier hoopt Kwintessens met haar expertise op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie over de sfeer op scholen.

Geen grapjes over pesten
Bij Kwintessens verschenen eerder het boek en bordspel Kinderen en… Geen grapjes over pesten, speciaal ontwikkeld om de kern van het pesten aan te pakken. Kinderen kunnen zo spelenderwijs leren goed met elkaar om te gaan en zelfstandig conflicten op te lossen.

Over Kwintessens
Kwintessens richt zich op de ontwikkeling van leerlingen en leraren in het onderwijs op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, (wereld)burgerschap, wereldgodsdiensten en identiteit. Samen met specialisten uit het onderwijsveld ondersteunt Kwintessens het onderwijs met kwalitatieve methoden, trainingen, projecten en (digitale) uitgaven die aansluiten bij de wensen van scholen.