Jaarlijks 44.000 kinderen met letsel door een ongeval tijdens buitenspelen

VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid) begint  vandaag de landelijke actie Check de speelplek met als doel dat kinderen in een veilige omgeving buiten kunnen spelen en bewegen. Met deze actie wil de stichting een bijdrage leveren aan het verminderen van ernstige letsels tijdens buitenspelen. Ouders worden gemotiveerd om speelplekken in de buurt te checken en onveilige situaties en ideeën te melden bij de gemeente.

Letsels
Uit cijfers van VeiligheidNL blijkt dat jaarlijks 44.000 kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 14 jaar worden behandeld op de Spoedeisende Hulp-afdeling na een ongeval tijdens het buitenspelen. Vijftien procent van deze ongevallen ontstaat bij spelen in de tuin en ongeveer evenveel  in speelgelegenheden. De overige letsels, de grootste groep, lopen kinderen echter elders op: tijdens spelen op straat, stoep, plein of bij water. Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat er veel ernstige letsels tussen zitten: jaarlijks worden bijna 3.000 kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 14 jaar opgenomen in een ziekenhuis na ongevallen bij buitenspelen. Het gaat in de meeste gevallen om fracturen en hersenletsel. De directe medische kosten bedragen jaarlijks naar schatting 36 miljoen euro.

Verbeteren van leefomgeving in de wijk
Er wordt al veel gedaan aan het vergroten van de veiligheid op speelgelegenheden, zoals speeltuinen. “De veiligheid van speelgelegenheden is al goed geborgd in wet- en regelgeving. Daarom vragen we nu aandacht voor plekken waar kinderen ook veel spelen, zoals een trapveldje of het schoolplein. We stimuleren ouders om de veiligheid van speelplekken te checken en onveilige situaties of ideeën voor verbetering bij gemeenten te melden via de app Verbeterdebuurt”, aldus Marco Brugmans, directeur van VeiligheidNL. “Deze actie past bij ons beleid om steeds meer wijkgericht en in samenwerking met burgers en gemeenten veiligheidsproblemen op te lossen. Participatie van ouders is hard nodig om onze positie op het gebied van kinderveiligheid te versterken. Uit onderzoek van de European Child Safety Alliance blijkt dat Nederland op het gebied van kinderveiligheid op de tweede plaats staat in Europa. Onze ambitie is om de nummer 1 te worden”.

Rob van Gaal, directeur van Jantje Beton: “Wij steunen initiatieven die ervoor zorgen dat de 1.8 miljoen kinderen tussen 1 en 14 jaar vrij en zelfstandig buiten kunnen spelen. De stoepen, straten, plantsoenen en pleinen moeten dan wel bereikbaar, toegankelijk en veilig zijn. Het initiatief van VeiligheidNL draagt daartoe bij. Belangrijk is dan wel dat de verbeterpunten daadwerkelijk worden opgepakt en niet alleen gemeld. In een speelonvriendelijke omgeving hebben kinderen kans op een fractuur of ernstig letsel, in een speelvriendelijke omgeving lopen kinderen slechts een stoere bult of schram op”.

De aftrap van de actie vindt plaats op 20 juni in Stadsdeel Oost te Amsterdam. Er wordt een wijkschouw gehouden, waarbij ouders en kinderen speelplekken controleren en suggesties voor verbetering melden aan het stadsdeel via de app Verbeterdebuurt.

Lieke Thesingh, stadsdeelwethouder in Amsterdam Oost: “Het is ontzettend belangrijk dat kinderen veilig kunnen opgroeien en spelen in hun buurt. Wij doen hier dagelijks ons best voor en horen het graag wanneer iets beter kan. Waarom zouden wij alles zelf verzinnen, terwijl we duizenden ogen en oren in onze buurten hebben? Wij roepen iedereen op om speelplekken in de buurt te checken, met ideeën te komen en problemen te melden zodat wij actie kunnen ondernemen.”
Met deze actie worden ouders bereikt via de media, flyers die h-a-h worden verspreid, en voorlichting via de kinderopvang. VeiligheidNL werkt daarin samen met buurthuizen en wijkcoördinatoren.
Meer informatie is te vinden op www.veiligheid.nl/buitenspelen.

VeiligheidNL
VeiligheidNL helpt ongevallen voorkómen. VeiligheidNL is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het oplossen van veiligheidsproblemen die de meeste en meest ernstige letsels veroorzaken.