Ecophon-seminar: Betere cijfers door betere akoestiek

Etten-Leur, 17 april 2012 – De meeste schoolgaande kinderen brengen hun dagen door in een omgeving waarin de akoestiek zo ondermaats is dat zij niet op hun best presteren. Zij leren slechter en halen minder goede cijfers. Scores op het gebied van lezen en taal zijn rechtstreeks gekoppeld aan geluidswaarden*. Resultaten voor lees- en taaltoetsen dalen als het geluidsniveau stijgt, zo werd gepresenteerd tijdens een internationaal akoestiekseminar georganiseerd door Ecophon. Beslissers in het onderwijsveld lijken zich nauwelijks bewust van de aanzienlijke negatieve effecten van lawaai op het leerproces, ook al wordt dit door talrijke onderzoeken aangetoond. Door gebrek aan kennis met als gevolg een lage prioriteit om in goede akoestiek te investeren, ontstaat een leer- en werkomgeving die leidt tot slechtere resultaten van leerlingen.

‘In luidruchtige klaslokalen presteren leerlingen niet zo goed als ze zouden kunnen*. Dat beïnvloedt zowel hun kennis als hun cijfers. Kinderen leren beter als scholen investeren in betere akoestiek,’ zegt Lily Wang van de Durham School of Architectural Engineering and Construction, co-auteur van de studie, tijdens het seminar.

Kinderen extra gevoelig
Het geluidsniveau in klaslokalen is vaak hoger dan de aanbevolen niveaus, dit wordt deels veroorzaakt door een te lange nagalmtijd. Ook zijn klaslokalen meestal luidruchtiger dan kantoren. Kinderen zijn extra gevoelig voor een slechte akoestiek omdat ze nog bezig zijn met hun taalontwikkeling en goed moeten kunnen horen om de gesproken boodschap te begrijpen. Al jarenlang blijkt uit onderzoek dat jonge luisteraars slechter presteren in rumoerige situaties dan volwassenen. Ook is gebleken dat de akoestische omgeving een grote invloed heeft op het verstaan en onthouden van informatie.

In onderwijs wordt kennis overgedragen door middel van spraak. Ook wordt er met de huidige onderwijsvisies vaak in groepjes gewerkt. Een bepaald niveau van het geluid is dus onvermijdelijk’, zegt Guus Klamerek Concept Developer Education bij Ecophon. ‘Er zijn tegelijkertijd veel manieren om de geluidsomgeving te verbeteren en het leerproces te ondersteunen. Denk aan het weghalen van ongewenste en onnodige geluidsbronnen en het aanbrengen van akoestische plafonds en wandpanelen, waarbij de plaats van de geluidsabsorberende panelen een belangrijke rol speelt. Wij weten dat leraren en leerlingen een zucht van verlichting slaken als zij eenmaal de akoestiek op orde hebben.’

Luisteren is in veel klaslokalen lastig door:

  • Lawaai van buiten, zoals verkeerslawaai, spelende kinderen etc.
  • Lawaai van binnen de school maar van buiten het lokaal zoals lawaai uit gangen en aangrenzende ruimten, grote open ruimtes en leerpleinen
  • Lawaai binnen de lokalen, zoals installatiegeluid, computers en beamers of smartboards en spraak van leerlingen, geschuif van stoelen en tafels etc.

Wanneer de akoestiek slecht is door veel harde en reflecterende oppervlakken wordt dit nog eens extra versterkt. Dit leidt tot hogere geluidniveaus, slechte spraakverstaanbaarheid, hinderlijke late reflecties en een te lange nagalmtijd.

* Metingen van Unoccupied Background Noise Levels (BNL) en de nagalmtijd (RT) werden verzameld in lokalen in 125 basisscholen; de prestaties van leerlingen op rekenen, lezen en taal werden getoetst aan deze metingen.

Interview Lily Wang

Ecophon International Acousticians Seminar (EIAS) is een internationale conferentie gericht op ruimteakoestiek en het effect van geluid op mensen. Sprekers en deelnemers zijn akoestici of andere professionals die werken met verschillende aspecten van geluid en akoestiek. Het seminar, georganiseerd door de Ecophon Group (www.ecophon.com), werd geboren in de jaren zeventig en begon als een Zweedse gebeurtenis, maar is uitgegroeid tot een internationaal evenement. EIAS 2011 was het 6e seminar en bracht 160 experts uit 6 continenten samen.