Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen overbrugt kloof in zorg

Uw kind heeft waarschijnlijk ADHD en is misschien ook dyslectisch.” Veel ouders horen jaarlijks dit vermoeden uit de mond van de leerkracht komen. Eenderde van de kinderen met ADHD heeft ook dyslexie. En andersom hebben dyslectische kinderen in 15 tot 20% van de gevallen ook ADHD. Behandelingen zijn vaak alléén gericht op ADHD of dyslexie. Kinderen zijn echter sterk gebaat bij een goede aansluiting. Die kloof in de zorg is nu overbrugd door de komst van het Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen (RIO). Initiatiefnemer is de grootste dyslexiezorgverlener in Nederland: het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID).

Wel vergoede zorg
‘Er wordt nog té vaak gedacht dat vergoede dyslexiezorg niet weggelegd is voor kinderen met ADHD. Dat is pertinent niet waar’, zegt directeur Remco Reij van het RIO. Zoek op het internet of kinderen met ADHD in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg en het antwoord is bijna altijd ‘nee’. Terwijl het antwoord veel genuanceerder is. Het gaat erom dat de ADHD geen invloed heeft op de dyslexiebehandeling. Kinderen met ADHD die onder behandeling zijn, kunnen wel degelijk in aanmerking komen voor vergoede zorg. ‘Behandeling betekent bij ons overigens niet dat we automatisch medicijnen voorschrijven’, zegt Remco Reij. ‘In de media – ook weer afgelopen weekend over voorschrijven van Ritalin® aan kleuters – wordt de suggestie vaak gewekt dat alleen op die manier ADHD te behandelen is. Zo is het niet! Bij elk kind kijken we welke aanpak het beste past in de situatie thuis, op school en in contact met vriendjes.’

Korte lijnen
Het RIO borduurt voort op de jarenlange ervaring van het RID. De behandelaren van beide instituten onderhouden nauw contact met elkaar. Remco Reij: ‘We zien hier veel kinderen binnenkomen die waarschijnlijk dyslectisch zijn, maar door de ADHD nog niet terecht kunnen bij het RID. Zouden ze eerst naar een andere zorgverlener gaan, dan is het moeilijk te monitoren op welk moment een goede dyslexiebehandeling kan starten. Omdat wij heel korte lijnen met het RID hebben, kunnen kinderen veel sneller doorstromen.’

Niet eendimensionaal
De combinatie ADHD en dyslexie komt het vaakste voor. Daarnaast zijn er meer combinaties van problemen te noemen. Zoals faalangst en ADHD. Of dyslexie en somberheid. ‘Kinderen zijn nu eenmaal niet eendimensionaal’, zegt Remco Reij. ‘Er spelen bij kinderen met een ontwikkelingsprobleem vaak meerdere knelpunten. Heb je geen integrale benadering, dan blijft het kind er last van houden. We stellen samen met het RID het kind centraal. De zorg organiseren we daar dan wel omheen.’

Twee vestigingen
Het RIO heeft momenteel twee vestigingen: een in Arnhem en een in Rotterdam (voor meer informatie en contactgegevens: http://www.riozorg.nl). De focus ligt aanvankelijk op ADHD en aanverwante problematiek. ‘Ons belangrijkste doel is om kwaliteit te bieden. Ons zorgaanbod ontwikkelt zich naar andere terreinen als de praktijk daartoe aanleiding geeft.’ Voor kinderen met faalangst bieden beide vestigingen de faalangsttraining Je bibbers de baas. ‘De training staat open voor kinderen die al te maken hebben met een ontwikkelingsprobleem. Het is een typisch voorbeeld van hoe het RIO werkt: ‘Je bent er vaak niet door één probleem aan te pakken en moet oog blijven houden voor het kind. Als het kind in zijn ontwikkeling wordt gehinderd door bijvoorbeeld faalangst, dan is het van belang om in te grijpen.’