Mediawijzer.net vraagt aandacht voor belang van mediawijsheid jeugd

 • Beantwoording eerste vraag Mediaopvoeding.nl over de relatie tussen mediaopvoeding en wereldnieuws
 • Mediawijsheid leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs nauwelijks veranderd
 • Leraren signaleren meer pesterijen en ongewenste intimiteiten via internet
 • Boodschap leraren aan ouders: ‘kinderen ook thuis begeleiden in mediawijsheid’
 • Social media-kid overhandigt Suske en Wiske Mediawijsheid-special aan Eric Eljon

Het Centraal Podium Mediawijsheid van Mediawijzer.net staat op 14 april as. de hele dag in het teken van media en opvoeding. Met mediawijsheid kun je immers niet vroeg genoeg beginnen; ouders en leerkrachten spelen hierin een belangrijke rol.

Mediageweld en jeugd
Eric Eljon, directeur SBS Productions, opent officieel met een druk op de knop de site Mediaopvoeding.nl – een online vraagbaak over mediawijsheid voor ouders en professionals. Peter Nikken, bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, gaat de eerste opvoedvraag van Eric Eljon beantwoorden. De vraag zal gaan over de relatie tussen mediaopvoeding en het wereldnieuws. Een vraag die veel ouders zal bezighouden mede gezien het recente schietincident in Alphen aan den Rijn waarbij al gauw een verband wordt gelegd met het schietspel Call of Duty. Maar denk ook aan de invloed van nieuws over de tsunami in Japan en oorlogsgeweld in Libië. Peter Nikken schreef het boek Mediageweld en kinderen, waarin onder meer de mogelijke effecten van gewelddadige games en het geweld op het nieuws en internet wordt behandeld.

Onderzoek: meer tijd voor mediawijsheid
Uit het recente Onderzoek Mediawijsheid in het onderwijs van het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat in 2010 de mediawijsheid van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs volgens leraren weinig is veranderd in vergelijking tot 2009. Leraren signaleerden bij hun leerlingen vaker gevallen van digitaal pesten, ongewenste intimiteiten en misbruik van persoonlijke gegevens via internet. Om leerlingen mediawijs te maken vinden leraren het belangrijk dat ze zelf ook mediawijs zijn, en wensen hierbij ondersteuning, voldoende lestijd en lesmateriaal om mediawijsheid (eventueel geïntegreerd in de reguliere vakken) aan te kunnen bieden. Leraren vinden dat ouders hun kinderen ook thuis zouden moeten begeleiden met mediawijsheid.

Programma Centraal Podium Mediawijsheid *

10.45-11.45

 • Recente ontwikkelingen kinderen en mediawijsheid door trend- en youthwatcher Tom Palmaerts en director Digital Publishing Joris van Heukelom van Sanoma Media, begeleid door Justine Pardoen (Hoofdredacteur Ouders Online)

11.45-12.30

 • Conclusies Onderzoek Mediawijsheid in het onderwijs in 2010, uitgevoerd door ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Vooruitblik op Week van de Mediawijsheid november 2011
 • Presentatie Mediawijsprojecten gericht op kinderen, ouders en leerkrachten

12.30-12.40

 • Bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding Peter Nikken beantwoordt eerste officiële opvoedvraag van Eric Eljon over de relatie tussen mediaopvoeding en wereldnieuws op Mediaopvoeding.nl, een online vraagbaak over mediawijsheid voor ouders en professionals

12.40-12.50

 • Jonge ‘social media-expert’ Adil Akmouni overhandigt Suske en Wiske Mediawijsheid-special aan Eric Eljon, directeur SBS Productions

Suske en Wiske Mediawijsheid
De elfjarige ‘social media-expert’ Adil Akmouni overhandigt het eerste Suske en Wiske Mediawijsheid-exemplaar aan directeur SBS Productions Eric Eljon. Adil is dagelijks bezig met social media en staat zelf in deze Suske en Wiske. In de tweede helft van april zullen de 150.000 bestelde exemplaren van dit stripalbum verspreid worden. Het themanummer is een initiatief van Mediawijzer.net, Prima Online en Digivaardig & Digibewust en is bedoeld om mediawijsheid onder jongeren te bevorderen.

Mediawijsheid
Media zijn overal en hun maatschappelijke impact wordt groter. Om maatschappelijk mee te kunnen doen en niet buitengesloten te worden, is het belangrijk om media te kunnen vinden, begrijpen en maken. Hoe eerder mensen leren mediawijs te zijn, des te beter. Daarom is het belangrijk om bij de jeugd te beginnen. Zij pakken nieuwe media-ontwikkelingen snel op. Ouders en scholen kunnen een cruciale rol spelen om de jeugd bewust te maken hoe media werken en wat de impact kan zijn.

Mediawijzer.net
Mediawijzer.net is een netwerkorganisatie van Kennisnet, NTR, SIOB, ECP-EPN en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Mediawijzer.net is in 2008 gestart met het vergroten van mediawijsheid bij Nederlanders, in opdracht van het ministerie van OCW. Bij Mediawijzer.net zijn inmiddels meer dan 450 partners uit media, onderwijs, bibliotheken en uitgeverijen aangesloten. In 2011 richt Mediawijzer.net zich specifiek op media en opvoeding: hoe worden kinderen (10-14 jaar) mediawijs in samenspel met hun opvoeders. www.mediawijzer.net