De traditionele schooltijden zijn voorbij… Tenminste als het aan veel ouders ligt. In november 2010 liet www.zwijsenouders.nl, het online platform voor betrokken ouders met kinderen van 2 tot 13 jaar, een groot representatief onderzoek uitvoeren naar de mening van ouders over verschillende schooltijdenmodellen. Volgens de helft van alle ondervraagden mag het traditionele schooltijdenmodel op de schop. Ook de regering laat scholen steeds vrijer bij het indelen van de onderwijstijd. Zo starten volgend schooljaar vanuit de overheid pilots waarbij basisscholen hun lesuren flexibeler kunnen verdelen over het schooljaar en zelfs les kunnen geven tijdens de zomervakantie.

De afgelopen jaren is er de nodige discussie geweest over schooltijden en schoolvakanties. Scholen hebben te maken met centraal vastgestelde data voor de zomervakanties en adviesdata voor de overige vakanties. De schooltijden leiden voor veel ouders tot knelpunten. Maar hoe groot zijn die knelpunten? Willen ouders het inderdaad anders? En zo ja, hoe dan? Lees verder…