Naar aanleiding van de Nederlandse familiefilm Het Geheim ontwikkelt uitgeverij Malmberg speciale lessuggesties voor het basisonderwijs. Lessen die een link hebben met goochelen.

Engelse onderzoekers hebben ervoor gepleit dat “Goochelen” opgenomen zou moeten worden in het lesprogramma van de basisschool (Hertfordshire University). Het onderzoek geeft aan dat kinderen door te goochelen werken aan hun zelfvertrouwen, discipline en sociale vaardigheden.
De lessuggesties zijn ontwikkeld voor de groepen 3 tot en met 8 en bevatten lesideeën voor ondermeer taal en woordenschat, rekenen, natuur en techniek en handenarbeid. Waarbij kinderen hun woordenschat vergroten of leren goochelen met munten. Een goocheltruc leren instuderen en presenteren.

Malmberg is een educatieve uitgeverij van veel gebruikte methoden in het basisonderwijs, zoals Wereld in getallen, Taal actief, Kleuterplein en Naut. Methoden die leerkrachten en leerlingen helpen in hun ontwikkeling van talenten, kennis en vaardigheden. De lessuggesties over goochelen zijn gratis beschikbaar voor basisscholen met een Malmbergmethode via www.mijnmalmberg.nl