Jaarlijks duizenden slachtoffers, meer dan de helft zijn kinderen onder de vijf jaar.

Jaarlijks gebeuren er duizenden ongelukken met huishoudchemicaliën. Kinderen onder de vijf jaar vormen de grootste risicogroep. Door het lezen van het etiket van een product kan een groot deel van de ongevallen worden voorkomen. Daarom start Stichting Consument en Veiligheid (SCV) samen met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een campagne gericht op ouders van jonge kinderen. De campagne laat ouders door de ogen van een kind naar huishoudchemicaliën kijken en biedt hen de nodige handelingsperspectieven. De komende jaren veranderen in Europa de etiketten op alle huishoudchemicaliën. Via http://www.nieuwe-etiketten.nl worden ouders bewust gemaakt van de gevaren én het veilig gebruik van huishoudchemicaliën.

Kinderen grootste risicogroep
Jaarlijks gebeuren er ongeveer 7.000 ongelukken met huishoudchemicaliën. In meer dan de helft van de gevallen (4.000) zijn kinderen onder de vijf jaar het slachtoffer. Zij vormen de grootste risicogroep; zij zien het gevaar niet. Bij ongelukken met huishoudchemicaliën heeft een kind bijvoorbeeld gesnoept of gedronken van schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen of doe-het-zelfproducten voor gebruik in huis, voor de auto of voor de fiets.

Kijken door de ogen van een kind
Met de campagne ‘Kinderen zien dingen anders’ die vandaag start, richten Stichting Consument en Veiligheid en de Voedsel en Waren Autoriteit zich op ouders van kinderen in de grootste risicogroep. “Ouders onderschatten de risico’s van de soms levensbedreigende gevolgen van een ongeluk met huishoudchemicaliën. De kleur van de verpakking is aantrekkelijk voor een kind en heeft de associatie met limonade. Daarom is deze campagne zo goed,” aldus Dr. William Kramer, chirurg en kindertraumatoloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Op de website www.nieuwe-etiketten.nl kijken ouders letterlijk door de ogen van een kind naar de huishoudchemicaliën in het keukenkastje.

Ongevallen voorkomen
SCV en de VWA attenderen ouders op het veilig gebruik van huishoudchemicaliën.
Door het geven van handelingsperspectieven kunnen ongelukken worden voorkomen. Deze handelingsperspectieven zijn: 1. Lees het etiket, volg de gebruiksaanwijzing en de voorzorgsmaatregelen. 2. Doe altijd de dop op de fles, ook tijdens het gebruik! 3. Plaats en bewaar huishoudchemicaliën buiten het bereik van kinderen (of gebruik een kinderslot). De voorlichting vindt plaats bij consultatiebureaus door het hele land. Via de bureaus worden meer dan 100.000 voorlichtingsfolders in de vorm van een fles verspreid onder ouders van kinderen tot vijf jaar.

Nieuwe etiketten en gevaarsymbolen
De komende jaren verandert in Europa de informatie op de etiketten op huishoudchemicaliën. Nieuwe gevaarsymbolen worden geïntroduceerd op de etiketten. Zo zijn er extra symbolen bijgekomen en wordt de vorm en het kleurgebruik van de symbolen anders. Vanaf vandaag is op http://www.nieuwe-etiketten.nl te zien wat deze wijzigingen inhouden en hoe veilig om te gaan met deze producten.