Inzet van mystery shoppers bewijst betere naleving
Winkels, videotheken, bioscopen en bibliotheken letten de afgelopen maanden scherper op de leeftijdsgrenzen voor films en games. Uit controles met mystery shoppers blijkt dat nu 42 procent van de kopers en bezoekers wordt geweigerd omdat ze te jong is. Twee jaar geleden was dit slechts veertien procent. De beter naleving is vooral te danken aan een trainingstraject dat al door duizenden personeelsleden is gevolgd.

De leeftijdsgrenzen voor films en games worden het beste nageleefd in bioscopen (74%) en het minste in warenhuizen (15%). De grootste vooruitgang is geboekt in speelgoedwinkels. Twee jaar geleden werden de leeftijdsgrenzen daar slechts in acht procent van de gevallen nageleefd, nu is dat al bij 45 procent. De strengere naleving komt door de afspraken die winkels, bioscopen, bibliotheken en videotheken oktober vorig jaar hebben gemaakt met minister Hirsch Ballin van Justitie. Zij beloofden toen te streven naar een naleving van zeventig procent binnen twee jaar bij de leeftijdsgrens van 16 jaar voor films en games.

Verbetering dankzij training
Willem van Teeseling is teamleider van Buro 240a dat de bedrijven ondersteunt bij de campagne voor betere naleving. Hij is tevreden over de resultaten: “De trend is bemoedigend, maar niet bij alle branches. De warenhuizen en de videotheken moeten nog vooruitgang boeken.Van Teeseling verwacht dat dit ook snel zal gebeuren omdat grotere ketens binnenkort starten met de speciale training voor winkelmedewerkers. Volgens Van Teeseling is de betere naleving vooral aan dit trainingstraject te danken. “Bijna zesduizend medewerkers van winkels, bioscopen en videotheken hebben deze training met succes gevolgd. De beste resultaten worden nu gemeten bij de bedrijven die al hebben deelgenomen.”

Mysterie shoppers
Buro 240a laat de naleving halfjaarlijks onderzoeken door TNS/NIPO, dat daarvoor mystery shoppers inzet. Jongeren van 11 tot 15 jaar gaan onder begeleiding van volwassenen naar winkels of bioscopen en proberen een aankoop te doen van een film of game waar ze  te jong voor zijn.  TNS/NIPO meet niet alleen of het personeel zo’n aankoop weigert, maar onderzoekt ook of medewerkers voorlichting geven over de leeftijdsgrenzen en regels en kijkt of er zichtbaar voorlichtingsmateriaal aanwezig is.

Overheidscontrole
Ook de overheid ziet toe op de naleving van leeftijdsgrenzen. Vanaf het voorjaar controleren opsporingsambtenaren van Verispect of verkooppunten, videotheken, bibliotheken en bioscopen zich aan de regels houden. Bij een wetsovertreding kan de rechter een boete of vrijheidsstraf opleggen. De hoogte van de straf hangt samen met de ernst van de overtreding en of de ondernemer eerder voor soortgelijke overtredingen is beboet. De boete kan oplopen tot maximaal 18.500 euro, de vrijheidsstraf tot maximaal één jaar.