Dribbel presenteert zich als nieuwe ambassadeur van de VoorleesExpress

  • Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt leest 19 maart samen met vrijwilligers voor op actiedag NL DOET
  • Dribbel nieuwe ambassadeur van de VoorleesExpress
  • Één derde van alle kinderen wordt thuis nooit voorgelezen

Op a.s. vrijdagochtend 19 maart om 10.00 uur maakt peutervriend Dribbel in het kader van NL DOET zijn opwachting als nieuwe ambassadeur van de VoorleesExpress, het project waarbij vrijwilligers kinderen met een taalachterstand thuis voorlezen.

In de Haagse Centrale Bibliotheek aan het Spui zal een 30-tal vrijwilligers, onder wie Marja van Bijsterveldt, op de actiedag van NL Doet elk met een groepje peuters een gezellig hoekje in de bieb opzoeken om ze daar lekker voor te lezen. Door kinderen al van jongs af aan veel voor te lezen en gezellig samen van boeken te genieten, ontwikkelt hun taalgevoel zich optimaal. Bovendien ontdekken ze het grote plezier dat lezen kan geven. Het evenement wordt georganiseerd door VoorleesExpress Den Haag en HOF, Promotie Haags Vrijwilligerswerk in het kader van NL DOET, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. De vrijwilligers krijgen van de bibliotheek een korte workshop interactief voorlezen. Voor de vrijwilligers hoeft het niet bij deze dag te blijven. Het voorlezen in de bibliotheek is voor hen misschien de reden om zich aan te melden bij VoorleesExpress.

VoorleesExpress is gestart als een kleinschalig project in Utrecht om het voorlezen aan kinderen met een taalachterstand te bevorderen. Dit jaar start VoorleesExpress al in haar tiende stad. Vrijwilligers gaan 20 keer bij 1 familie thuis de kinderen voorlezen en betrekken daar ook de ouders bij. Taalachterstand is een steeds groter wordend probleem, niet alleen bij allochtone kinderen maar ook bij hun autochtone leeftijdsgenootjes.

Een paar cijfers:

  • Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de kinderen in groep 3 van het basisonderwijs onvoldoende leesniveau heeft.
  • Een kwart van de leerlingen in groep 4 kampt met een leesachterstand van minstens een half jaar.
  • 10% van de kinderen heeft een ernstige achterstand. Deze achterstand zullen zij op school vaak niet meer inlopen. Zij zullen bovendien steeds meer moeite krijgen met andere vakken en steeds meer achterlopen op leeftijdsgenoten.

Om niet met een achterstand naar de basisschool te gaan is het belangrijk dat de kinderen thuis worden voorgelezen. Dit gebeurt op dit moment in Nederland nog te weinig. Één derde van alle kinderen wordt thuis nooit voorgelezen.

NL DOET
NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Tot vorig jaar was NL DOET beter bekend als Make a Diffence Day. Toen deden er op die dag 50.000 mensen, 125 bedrijven en 135 gemeenten mee. NL DOET wordt landelijk gecoördineerd door Movisie en het Oranje Fonds.