Kindgebonden budget 2009 nog aanvragen tot 1 april 2010

Als u één of meer kinderen hebt, dan kunt u recht hebben op kindgebonden budget. Dat is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Denkt u dat u in 2009 recht had op kindgebonden budget en heeft u geen kindgebonden budget ontvangen? Dan kunt u deze nog tot 1 april 2010 aanvragen.

Kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen en wordt uitbetaald door Belastingdienst/Toeslagen. De Sociale VerzekeringsBank (SVB) geeft aan de Belastingdienst door voor welke kinderen u kinderbijslag ontvangt. Hebt u één of meer kinderen onder de 18 jaar waarvoor u kinderbijslag ontvangt? Dan kunt u in aanmerking komen voor kindgebonden budget. Ook voor kinderen van 16 of 17 jaar waarvoor u geen kinderbijslag krijgt, maar die u wel in belangrijke mate onderhoudt, kunt u kindgebonden budget aanvragen. Of u kindgebonden budget krijgt, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoog uw inkomen mag zijn hangt af van het aantal kinderen dat u heeft.

Proefberekening maken
Als u al huur- zorg- of kinderopvangtoeslag ontvangt, dan berekent de Belastingdienst met de al bekende gegevens of u ook recht hebt op kindgebonden budget. Ontving u nog geen andere toeslag, dan hebt u waarschijnlijk ook nog geen kindgebonden budget ontvangen. Hebt u niet vanzelf kindgebonden budget ontvangen en denkt u daar wel recht op te hebben, dan moet u kindgebonden budget zelf aanvragen. Op http://www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken.

Aanvragen voor 1 april 2010
Blijkt uit de berekening dat u in 2009 recht had op kindgebonden budget, dan kunt u die toeslag alsnog aanvragen. Wees er wel snel bij, want u kunt kindgebonden budget over 2009 nog aanvragen tot 1 april 2010. Kindgebonden budget moet aangevraagd worden door degene die ook de kinderbijslag ontvangt. Wie dit is, kunt u nakijken op de beschikking van de SVB.

U hoeft kindgebonden budget maar één keer aan te vragen, daarna loopt de toeslag automatisch door. Aan het eind van elk jaar ontvangt u een berekening voor het nieuwe jaar. Krijgt u voor 2009 kindgebonden budget en hebt u daar in 2010 ook nog recht op? Dan ontvangt u vanzelf een nieuwe beschikking voor 2010. U hoeft de toeslag niet opnieuw aan te vragen.

Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl of bel met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.