Op maandag 1 maart kruipen vier kinderen van kinderopvanglocaties Club Fiësta en De Tuuf uit Amsterdam voor één dag in de huid van een journalist. Onder leiding van presentatrice Daphne Deckers interviewen zij BN-ers, een wetenschapper en de directeur van Douwe Egberts over het belang van taal, lezen en schrijven in de kinderopvang. Vooraf, op 24 februari, krijgen de jonge verslaggevers een speciale mediatraining van presentator Albert Verlinde. Aanleiding voor de het interview is het vernieuwde startpakket Het begint met lezen voor medewerkers in de kinderopvang.

Het begint met lezen
Het interview vindt plaats in het kader van de presentatie van het vernieuwde startpakket Het begint met lezen. Dit startpakket voor medewerkers in de kinderopvang is gericht op leesbevordering bij kinderen. Daarnaast biedt het de medewerkers handvatten om laaggeletterdheid bij ouders en collega’s bespreekbaar te maken en aan te pakken. In maart 2009 werd het startpakket voor het eerst gepresenteerd. Binnen twee maanden waren alle 2.500 pakketten opgevraagd door kinderopvanglocaties. Stichting Lezen & Schrijven heeft in samenwerking met Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, skon kinderopvang, Catalpa kinderopvang en de VoorleesExpress het pakket vernieuwd en aangevuld.

Resultaten onderzoek Kuiken
Prof. Dr. Folkert Kuiken, een van de volwassenen die wordt geïnterviewd, onderzocht de taalvaardigheid van voorschoolmedewerkers in Amsterdam en Den Haag. Op 1 maart maakt Kuiken de resultaten hiervan bekend.

Nieuwe Sesamstraatboeken
Douwe Egberts, hoofdsponsor van het startpakket Het begint met lezen stelt ook dit jaar weer twee (voor)leesboeken beschikbaar. Dit jaar is gekozen voor Sesamstraat. De boeken zijn geschreven door Kim-Lian van der Meij, Renate Verbaan, Claudia de Breij en Tooske Ragas.

Voorleessessies bekende Nederlanders
Op 2 maart zullen bekende Nederlanders, waaronder de schrijfsters van de Sesamstraatboeken, Willeke Alberti, Trijntje Oosterhuis en Joop Braakhekke, regionaal aandacht vragen voor het belang van taal, lezen en schrijven in de kinderopvang. Zij lezen voor uit de Sesamstraatboeken en brengen het pakket naar de locaties.

Daarnaast kondigen zij een regiotour aan die start in april. Medewerkers in de kinderopvang krijgen hiermee de kans om meer te leren over taal, lezen, schrijven en het bevorderen van leesplezier onder kinderen. Ook wil Stichting Lezen & Schrijven met deze medewerkers in de kinderopvang stimuleren zich te laten bijscholen op het gebied van taalvaardigheid.

Meer informatie: www.hetbegintmetlezen.nl