Een groeiend aantal ouders maakt gebruik van Kijkwijzer. In totaal 92 procent van de ouders met kinderen tot 16 jaar geeft aan Kijkwijzer te gebruiken. Bijna de helft doet dit vaak of regelmatig en slechts acht procent zegt nooit gebruik te maken van Kijkwijzer.

In 2008 maakte nog veertien procent van de ouders nooit gebruik van Kijkwijzer. Er is geen verschil in het gebruik in relatie tot het opleidingsniveau of de sociale klasse van de ouders. Dit blijkt uit een onderzoek dat het NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer, onlangs liet uitvoeren door onderzoeksbureau Intomart GFK onder vijfhonderd ouders met kinderen tot 16 jaar.

Breed draagvlak
Het hoge gebruik kan worden verklaard uit het brede draagvlak waarop Kijkwijzer kan blijven rekenen; 96 procent van de ouders vindt het een zinvol waarschuwingssysteem. Ook hebben ouders een groot vertrouwen in de adviezen van Kijkwijzer. Ruim negen op de tien ouders (95 procent) vinden de adviezen redelijk tot volledig betrouwbaar. Twee jaar geleden was dat nog 90 procent. In tweederde van de gevallen is men het vaak of vrijwel altijd eens met de leeftijdsadviezen van Kijkwijzer. Ouders die het vrijwel nooit eens zijn met de leeftijdsadviezen (2 procent), vinden deze dan meestal te hoog.

Meer bezoek Kijkwijzersite
Ouders informeren zich over de Kijkwijzeradviezen voor televisieprogramma’s meestal door de waarschuwingen bij het begin van een programma en door de informatie in de televisiegidsen. Het gebruik van teletekstpagina 282 als informatiebron is gestegen naar acht procent. Voor de Kijkwijzer adviezen van bioscoopfilms informeren ouders zich vooral via de websites van de bioscopen. Bij DVD’s kijkt men meestal op de verpakking. Ook het gebruik van de Kijkwijzerwebsite groeit: één op de vijf ouders bezocht in 2009 de site, dat is een stijging van vijf procent ten opzichte van vorig jaar.

Officiële website Kijkwijzerwww.kijkwijzer.nl