‘Mijn naam is Haas’ heeft ruim 600.000 euro toegekend gekregen van het Actieprogramma M&ICT. Hierdoor kan het serious game concept een grote opschalingsslag maken en meer kinderen, thuis en op school, kennis laten maken met de wereld van Haas.

mijn-naam-is-haasMijn naam is Haas
Mijn naam is Haas is een ‘serious game’. Dit betekent dat de educatieve boodschap wordt overgebracht middels spelprincipes. Kinderen leren spelenderwijs, in de geanimeerde, verhalende omgeving. Zo ontstaat een educatieve leerwereld voor jonge kinderen.
Primair ligt de focus op de ontwikkeling van woordenschat. Maar ook komen aan bod: probleemoplossend vermogen; verhaalbegrip (cultuureducatie); mediawijsheid; stimuleren van creativiteit; wereldkennis/oriëntatie; sociale vaardigheden.

In deze serious taalgame beleven peuters en kleuters samen met Haas een avontuur in een wereld die zij zelf tekenen. Gedurende dit creatieve proces worden nieuwe woorden op speelse wijze aangeboden, om zo de woordenschat van het kind te vergroten. De game draagt zo bij aan het effectief voorkomen en bestrijden van taalachterstanden.

Een eerste versie van Mijn naam is Haas is door kinderen en docenten enthousiast ontvangen en wordt op kleine schaal intensief gebruikt. In een langdurige testperiode is het effect van de game aangetoond. Het project is tevens bekroond voor het vernieuwende conceptuele gameontwerp.

Opschaling
De serious game wordt onder de noemer Game IIENS (Interactief Intelligent Educatief Narratief Systeem) binnen het M&ICT programma opgeschaald. De doorontwikkeling van het systeem zorgt voor een verbeterde integratie met het curriculum in de kleuterklas. Ook kan de game thuis gespeeld worden en kan juist hierdoor een effectieve bijdrage leveren aan de bestrijding van taalachterstanden.

Logo Mijn naam is HaasConsortium

Mijn naam is Haas/Game IIENS is een concept van het gelijknamige serious game bedrijf en Stichting ontSpruit. Game IIENS wordt in nauwe samenwerking ontwikkeld met het Expertisecentrum Nederlands, onderdeel van de Radboud Universiteit. Naast voorgenoemde partijen participeren ook Bovenschools ICT-Expertisecentrum ICT-Delta en Digipret in dit project. De jury is lovend over het project en prijst hoge kwaliteit, de aanpak en het sterke consortium.

Meer op: www.mijnnaamishaas.nl