kinderkampOuders sturen hun kinderen steeds vroeger op zomerkamp. Terwijl een paar jaar geleden de minimumleeftijd voor een kamp nog vijf à zes jaar was, worden er nu – op vraag van de mama’s en papa’s – al kampen georganiseerd vanaf drie jaar.

‘En sommige ouders vragen zelfs of hun tweejarige ook al mag komen’, zegt Kristof Francis van organisator ’Idee Kids’. ‘Tweeverdieners hebben nu eenmaal geen tijd om negen weken voor hun kleuters te zorgen.’ Elke zomer gaan er zo’n 12.000 kinderen met Idee Kids op kamp. ‘Maar de voorbije drie jaar merken we een opvallende stijging van de aanvragen voor de allerkleinsten. Dit jaar is meer dan de helft tussen drie en vijf jaar’, zegt Kristof Francis.

‘De kleuterkampen met als thema ‘cowboy en indiaan’, ‘piraten’, ‘dieren’,… lopen ontzettend snel vol. De uitleg is simpel: er zijn steeds meer tweeverdieners en of hun kinderen nu jong of oud zijn, tijd om in de grote vakantie constant voor hen te zorgen, hebben zij niet’, zegt Francis.

‘En dan is er nog een tweede aspect: de grootouders. Vroeger zorgden die wel voor de kinderen. Maar de senioren zijn tegenwoordig steeds actiever, waardoor ook zij niet altijd voor hun kleinkinderen kunnen zorgen. Een zomerkamp of een dag speelplein is dan de oplossing’.

Bron: De Standaard.