Taalstimulering bij peuters en verhelpen van achterstanden in taal- en woordenschatontwikkeling bij jonge kinderen. Het zijn twee aandachtsgebieden die bij zeer veel gemeenten in Nederland op dit moment hoog op de agenda staan. In de strijd tegen taalachterstanden bij jonge kinderen, hebben dit voorjaar stadsdeel Amsterdam Noord en nu ook de Centrumraad Gemeente Rotterdam samenwerking gezocht met Van Dale Uitgevers en adviesbureau DaalAdvies.

Projecten met Mijn eerste Van Dale als basis
Mijn eerste Van Dale, het vrolijke en soms vertederende voorleeswoordenboek van Van Dale bevat de eerste 1000 woorden die kinderen nodig hebben wanneer zij naar groep 1 van de basisschool gaan. De woorden worden uitgelegd in tekeningen en versjes. Met Mijn eerste Van Dale biedt Van Dale een belangrijk instrument om de taalachterstand bij jonge kinderen terug te dringen en taalontwikkeling te stimuleren.

Diverse gemeenten zijn inmiddels bekend met dit voorleeswoordenboek. In enkele gemeenten krijgen peuters op hun tweede verjaardag Mijn eerste Van Dale cadeau. In het project in het Centrum van Rotterdam zijn aan ca. 1000 peuters Mijn eerste Van Dale voorleeswoordenboek, de bijbehorende luister-cd en een speciaal door DaalAdvies gemaakt boekje met voorleestips uitgereikt. Daarnaast zijn ca. 40 pedagogisch medewerkers en ruim 700 ouders door middel van workshops begeleid, gestimuleerd en geïnstrueerd om met behulp van Mijn eerste Van Dale voorleeswoordenboek te werken aan de noodzakelijke woordenschat van een peuter.

Ter afronding van het project in Rotterdam was er vanmiddag een bijeenkomst in een kinderdagverblijf in het centrum van de stad. Kinderen lieten met een kleine voorstelling zien hoe peuters met behulp van Mijn eerste Van Dale werken aan het vergroten van hun woordenschat. De Portefeuillehouder Welzijn van de Centrumraad vertelde vervolgens over het project waarna zij de woordenboeken, luister-cd’s en boekjes met voorleestips uitdeelde aan de aanwezige ouders en kinderen.

Kijk ook op PeuterPlace.nl voor informatie over Taal- en spraakontwikkeling.