peuterspeelzaalKinderopvang en peuterspeelzalen moeten hun jeugdige klandizie beter voorbereiden op het basisonderwijs. De peuters mogen straks geen taalachterstand meer hebben als ze naar de eerste groep gaan.

Dat staat in het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie van staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs en minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin.

De wet treedt op 1 augustus volgend jaar in werking. Vanaf die datum krijgen gemeenten de wettelijke verantwoordelijkheid om een goed voorschools aanbod te doen aan alle jonge kinderen met een taalachterstand. De gemeenten moeten bijvoorbeeld in samenwerking met de consultatiebureaus al de peuters zien te bereiken.

Opleidingen
Op een groep van maximaal zestien kinderen moeten twee leidsters zijn, van wie er minimaal één aan bepaalde opleidingseisen voldoet (SPW-3 niveau of gelijkwaardig). Als er voorschoolse educatie wordt gegeven, moeten er twee beroepskrachten zijn. Er komen opleidingen beschikbaar om meer leidsters voor peuterspeelzalen te scholen.

In totaal trekt staatssecretaris Dijksma 43,5 miljoen euro uit voor meer en betere voorschoolse educatie en 60 miljoen voor verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van peuterspeelzalen.

Bron: ANP.