Logo-BZK

Het kabinet wil een brede discussie op gang brengen over verantwoordelijk burgerschap. Ik nodig u graag uit om daaraan mee te doen via www.handvestburgerschap.nl.

Nederlanders vinden het gebrek aan respect en solidariteit een groot maatschappelijk probleem. Tegelijkertijd zijn we er niet zo van gediend dat de overheid ons aanspreekt op ons gedrag. Maar iemand moet het voortouw nemen. Om die reden wil het kabinet in overleg met u komen tot een overzicht van de gedeelde waarden in Nederland. Het is belangrijk voor de kwaliteit van onze samenleving om die waarden weer goed op ons netvlies te hebben.

Doet u mee? De resultaten van de discussie komen terug in een handzame uitgave. We laten uw inbreng en die van ander en er graag in terugzien!

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Mevrouw dr. G. ter Horst

———————————————————————————————–


Op deze website komen o.a. de volgende discussiepunten aan bod:

Respect
Respect is rekening houden met anderen. Maar ook het respecteren van elkaars eigenheid en opvattingen. Het uitgangspunt is de waardigheid van alle mensen. Hoe gaat u hier mee om? We horen graag uw opvatting.

Betrokkenheid bij elkaar
Aandacht schenken aan een ander. Het is een kleine moeite. Bij tegenslag is het fijn om niet alleen te staan. Meeleven is belangrijk bij verdriet. Zo doen we dat al eeuwen, uit welbegrepen eigenbelang. Vandaag helpt u, morgen krijgt u hulp. We zijn verbonden met elkaar en met onze omgeving. We horen graag hoe u hier mee omgaat?

Gerichtheid op de toekomst
We leven nu. En nu moeten we zorgen voor onze leefomgeving, natuur en milieu. Maar onze kinderen en kleinkinderen zijn er straks ook nog. We moeten ons in onze keuzen en handelen bewust zijn van de toekomst. Hoe gaat u daar mee om?

Inzet voor de samenleving
Onze democratie is een verworvenheid die we koesteren. Iedereen kan en mag volwaardig meedoen. We hebben rechten gekregen. Maar ook de plicht om de democratie actief in stand te houden. We gebruiken onze vrijheid. Klagen over de samenleving is gemakkelijk. In actie komen om er iets aan te veranderen gelukkig ook. U kunt actief mee draaien, invloed uitoefenen en daarmee zaken veranderen.