rijksoverheidOp Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, biedt de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) en de departementale jaarverslagen (rijksjaarverslag) aan de Tweede Kamer aan. Op die dag legt het kabinet verantwoording af over de overheidsfinanciën. Dan wordt duidelijk of het kabinet bereikt heeft wat het gepland had en of dat is gebeurd met het budget wat daarvoor gesteld was.

Wilt u weten welke concrete resultaten het kabinet geboekt heeft voor gezinnen? Kijk dan vanaf 15 mei op www.verantwoordingsdag.nl. In het onderdeel ‘Resultaat voor u’ vindt u de genomen maatregelen die te maken hebben met kinderbijslag, kinderopvang en andere zaken waar gezinnen mee te maken hebben. Ook voor andere doelgroepen is daar informatie over de bereikte resultaten te vinden.