Consument en Veiligheid is op 26 maart begonnen met een campagne om kinderen bewust te maken van risico’s van vallen en ze te leren hoe ze een val kunnen opvangen. Dat is nodig, want jaarlijks worden er duizenden kinderen als gevolg van een val behandeld op Spoedeisende Hulpafdeling. Om kinderen te bereiken worden er valtrainingen gegeven op basisscholen en is er een site ontwikkeld. Deze campagne maakt deel uit van een meerjarencampagne die tot doel heeft om het aantal val-ongevallen bij kinderen terug te dringen.

Valtraining
Vallen op zich is niet gemakkelijk te voorkomen, wel kunnen de gevolgen van een val zoveel mogelijk worden beperkt door op een juiste manier te vallen. Daarom biedt Consument en Veiligheid onder het motto ‘leer stunten met Stan de Stuntman’ valtrainingen aan waarin kinderen leren hoe ze een val zo veilig mogelijk kunnen opvangen. De valtrainingen worden gegeven door gekwalificeerde judo-docenten.
De training is ontwikkeld in samenwerking met Yos Lotens, valpedagoog en schrijver van diverse boekjes zoals ‘Vallen en Opstaan’ en ‘Opvoeden door Stoeien’. Lotens: “Cijfers van Consument en Veiligheid laten zien dat kinderen vaak ernstig letsel hebben als gevolg van een val. Bewegingsachterstand en onkunde bij kinderen ten aanzien van valtechnieken spelen daar een belangrijke rol in. Ik ben ervan overtuigd dat het op een veilige manier leren vallen veel ernstig letsel kan voorkomen”.

Stuntkids
In samenhang met de valtraining is de website stuntkids.nl gemaakt waar kinderen op een speelse manier leren wat ze kunnen doen om een ernstige val te voorkomen. Stan de Stuntman geeft kinderen drie belangrijke boodschappen mee: gebruik bij skaten en skateboarden de juiste beschermingsmiddelen, laat je tijdens het spel niet opjutten door vriendjes en vriendinnetjes en zorg dat je je rond maakt als je valt.

Campagne
De website en training maken deel uit van een meerjarencampagne die tot doel heeft om het aantal ernstige letsels bij jonge kinderen als gevolg van een val van hoogte terug te dringen. De campagne is gericht op ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar. Maar Consument en Veiligheid richt zich met de valtrainingen en Stuntkids.nl ook direct op kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar. Binnen deze campagne zijn verder ontwikkeld: een tv-spot, een campagnefolder die ouders bij het consultatiebureau ontvangen en de website valwijzer.nl. Via de kinderopvang wordt de module Beweegkriebels van de NISB uitgezet, een module die de allerkleinsten stimuleert om te bewegen. Consument en Veiligheid ondersteunt dit initiatief, omdat een betere motoriek de kans op ernstig letsel na een val verkleint.

Ernst van de ongevallen
Jaarlijks worden er 11.000 kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar op een Spoedeisende Hulpafdeling behandeld als gevolg van een val van hoogte, zoals van een klimrek, een trap of een glijbaan. Daarnaast worden er nog eens 1.300 kinderen per jaar opgenomen in een ziekenhuis. Driekwart van de kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen heeft een fractuur, bij één op de tien is een hersenschudding de reden voor opname. Jaarlijks overlijdt gemiddeld 1 kind in deze leeftijdsgroep aan de gevolgen van een val van hoogte.