Op dinsdag 10 maart overhandigde H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden het eerste startpakket ‘Het begint met lezen’ aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ina Brouwer, voorzitter Kinderopvang MOgroep. Dit deed zij tijdens het 50ste verjaardagsfeest van Beertje Paddington in het Spoorwegmuseum in Utrecht. ‘Het begint met lezen’ ondersteunt medewerkers in de kinderopvang om lezen bij kinderen te bevorderen en helpt hen om laaggeletterdheid bij ouders en collega’s bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Voorafgaand aan de overhandiging van het pakket, vond er een paneldiscussie plaats waarbij Prinses Laurentien, staatssecretaris Sharon Dijksma, Ina Brouwer en Elly de Galan Sepers, Alfabetiseringsambassadeur (ex-laaggeletterde) reageerden op stellingen over leesstimulering in de kinderopvang en laaggeletterdheid. Een groep kinderen bracht aan het einde, onder leiding van presentatrice EliZe, een lied over Beertje Paddington ten gehore.

Het begint met lezen

Het is van essentieel belang dat lezen bij jonge kinderen gestimuleerd wordt. Als kinderen al op jonge leeftijd plezier hebben in lezen, gaan zij meer lezen en worden taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd voorkomen. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een geletterd Nederland en nodig bij de aanpak van laaggeletterdheid. Ook de kinderopvang en ouders. Zij spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van het plezier in lezen bij kinderen. Het startpakket Het begint met lezen ondersteunt daarom medewerkers in de kinderopvang om leesplezier bij kinderen te bevorderen en helpt hen om laaggeletterdheid bij ouders en collega’s bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Startpakket bestellen

Kinderopvanglocaties kunnen het startpakket bestellen via de lokale bibliotheek
of via www.hetbegintmetlezen.nl.

Regionale start Het begint met lezen

In navolg van de landelijke lancering zullen morgen, woensdag 11 maart 2009, verschillende bekende Nederlanders samen met medewerkers van Douwe Egberts diverse kinderopvanglocaties bezoeken om voor te lezen en het startpakket te presenteren.