Vanaf 1 januari 2008 bestaat er een nieuwe toeslag: de kindertoeslag. Als u één of meer kinderen hebt, dan kunt u recht hebben op kindertoeslag. Dat is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Denkt u dat u in 2008 recht had op kindertoeslag en heeft u geen kindertoeslag ontvangen? Dan kunt u nog tot 1 april 2009 kindertoeslag over 2008 aanvragen.

Kindertoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen, het is een nieuwe toeslag die bestaat sinds 1 januari 2008. Hebt u één of meer kinderen onder de 18 jaar waarvoor u kinderbijslag ontvangt? Dan kunt u in aanmerking komen voor kindertoeslag. Ook voor kinderen van 16 of 17 jaar waarvoor u geen kinderbijslag krijgt, maar die u wel in belangrijke mate onderhoudt, kunt u kindertoeslag aanvragen. Of u de kindertoeslag ook krijgt, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Voor 2008 gold een maximum gezinsinkomen van € 46.700, verdiende u meer dan had u geen recht op kindertoeslag.


Proefberekening maken
De kindertoeslag wordt uitbetaald door Belastingdienst/Toeslagen. Toeslagen werkt samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), via de SVB komt de Belastingdienst te weten of u kinderen hebt onder de 18 jaar. De Belastingdienst berekent vervolgens zelf of u recht hebt op kindertoeslag. Als u al huur- of zorgtoeslag ontvangt, dan berekent de Belastingdienst met deze gegevens of u ook recht hebt op kindertoeslag.
Op http://www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken.

Aanvragen voor 1 april 2009
Blijkt uit de berekening dat u in 2008 recht had op kindertoeslag, dan kunt u die toeslag alsnog aanvragen. Wees er wel snel bij, want u kunt de kindertoeslag over 2008 nog aanvragen tot 1 april 2009. De kindertoeslag moet aangevraagd worden door degene die ook de kinderbijslag ontvangt. Wie dit is, kunt u nakijken op de beschikking van de SVB. U hoeft kindertoeslag maar één keer aan te vragen, daarna loopt de toeslag automatisch door.

Kindgebonden budget
Op 1 januari 2009 is de kindertoeslag vervangen door het kindgebonden budget. Bij de kindertoeslag werd alleen gekeken naar uw inkomen, bij het kindgebonden budget wordt gekeken naar uw inkomen én het aantal kinderen dat u hebt. Als u in 2008 recht had op kindertoeslag, dan ontvangt u vanzelf een nieuwe beschikking over het kindgebonden budget.

Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl of bel met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.