Het opvoeden van kinderen kost geld. Veel geld. Sommige gezinnen moeten elke maand de eindjes aan elkaar knopen. Soms lukt dat, soms niet. Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin vindt het belangrijk dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. In een gezin waar ouders of opvoeders voldoende tijd, aandacht maar ook geld hebben voor de kinderen. Daarom krijgen gezinnen met kinderen vanaf 1 januari 2009 extra geld: het kindgebonden budget.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is, net als de kindertoeslag, een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. De hoogte van het kindgebonden budget is niet alleen afhankelijk van uw bruto-gezinsinkomen, maar ook van het aantal kinderen dat u heeft: hoe meer kinderen, hoe hoger het bedrag waar u recht op heeft. Heeft u twee kinderen of meer, dan gaat u er financieel op vooruit in vergelijking met 2008. Het kindgebonden budget wordt maandelijks uitbetaald door Belastingdienst/Toeslagen. De kinderbijslag blijft trouwens bestaan. Dit geld krijgt u, net als in 2008, via de Sociale Verzekeringsbank.

Gezinsinkomen en aantal kinderen
De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van uw bruto-gezinsinkomen. Daarbij geldt: hoe lager uw inkomen, hoe hoger het kindgebonden budget. Is uw bruto-gezinsinkomen lager dan € 29.914 per jaar, dan ontvangt u de maximale bijdrage aan kindgebonden budget. Bij een hoger inkomen wordt het kindgebonden budget geleidelijk minder. Hoe meer kinderen u heeft, hoe hoger uw inkomen mag zijn. Bij één kind ontvangt u maximaal € 84 per maand, bij twee kinderen maximaal €110 en bij drie kinderen €125. Per kind komt er telkens een bedrag bij.

Vanzelf bericht van Belastingdienst/Toeslagen
Wie in 2008 kindertoeslag ontving, krijgt in december 2008 vanzelf bericht van Belastingdienst/Toeslagen over kindgebonden budget voor 2009. Bij het vaststellen van uw kindgebonden budget maakt de Belastingdienst gebruik van eigen gegevens en gegevens van de Sociale Verzekeringsbank. Daar staat geregistreerd hoeveel kinderen u heeft.

Meer informatie of zelf aanvragen
Ontvangt u nu geen kindertoeslag, maar denkt u straks wel recht te hebben op een kindgebonden budget, dan kunt u dit zelf aanvragen. Dat kan via de website van Belastingdienst/Toeslagen waar u de aanvraag direct kunt indienen. Op de website van Toeslagen kunt u een proefberekening maken. U ziet dan gelijk waar u recht op heeft. Voor informatie kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon, 0800 – 0543.

Meer informatie over het kindgebonden budget vindt u ook op de website van Jeugd en Gezin.