In de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteert is veel aandacht voor gezinnen. Zo kunnen sommige ouders vanaf volgend jaar aanspraak maken op een kindgebonden budget. Dit is een aanvulling op de kinderbijslag. Hierbij wordt het bedrag niet bepaald door te kijken naar het gezin, maar naar het kind. Dit kindgebonden budget wordt geïntroduceerd voor ongeveer twee miljoen kinderen.

Daarnaast wordt het ouderschapsverlof voor ouders verlengd: van dertien tot zesentwintig weken. En komt de aanpak van ernstige dyslexie bij kinderen in het basispakket van de zorgverzekering. Middelbare scholieren krijgen volgend jaar de cultuurkaart.

Dit is een greep uit de plannen van het kabinet die invloed hebben op gezinnen. Op de speciale Prinsjesdagsite van de Rijksoverheid, www.prinsjesdag2008.nl wordt voor verschillende doelgroepen, waaronder gezinnen, aangegeven wat de plannen zijn voor 2009.

Bericht van Rijksoverheid.